Selasa, 25 Juli 2017

Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah

Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah Need vordluspunktid toimivad komisjonitasu alusel kokkuleppel nende osalevate tervishoiufondidega. Eraoigusliku ravikindlustuse ombudsmanil on ka tasuta veebisait, mis voimaldab tarbijatel otsida ja vorrelda eraoiguslike tervisekindlustusandjate tooteid, mis sisaldavad teavet hinna ja katte taseme kohta. Austraalias asuva eraoigusliku ravikindlustuse enamik aspekte reguleerib 2007. aasta erahuvitise seadus. Eraelu tervishoiu toostuse kaebusi ja aruandlust teostab soltumatu valitsusasutus, eraravikindlustuse ombudsman. Ombudsman avaldab aastaaruande, milles kirjeldatakse kaebuste arvu ja olemust tervishoiufondi kohta vorreldes nende turuosaga. Austraalia erasektori tervishoiususteem toimib "kogukonnavaartuse" alusel, kusjuures kindlustusmaksed ei erine ainult isiku varasema haigusloo, praeguse tervisliku seisundi voi (uldiselt) vanuse jargi (kuid vaadake allpool eluaegset tervisekaarti). Selle tasakaalu leidmine on ooteajad, eelkoige olemasolevate tingimuste puhul (tavaliselt viidatakse toostusele kui PEA-le, mis tahendab "olemasolevat haigust").

Fondidel on oigus kehtestada kuni 12-kuuline ooteaeg tervishoiuteenuste huvitistele, mille sumptomid ilmnenud kuue kuu jooksul, mis lopeb isiku esmakordsel kindlustusperioodil. Samuti on neil oigus kehtestada 12-kuuline sunnitusabiga seotud huvitiste ooteaeg ja koigi muude huvitiste 2-kuuline ooteaeg, kui isik esmakordselt erakindlustuse omandab. Fondidel on kaalutlusoigus selliste ooteaegade vahendamiseks voi eemaldamiseks uksikjuhtudel. Samuti on neil vabadus neid alustada, kuid see seaks sellisesse fondi ohtu "ebasoovitav valik", meelitades ebaproportsionaalselt palju teisi fonde voi liikmeid, kes voiksid olla uhinenud teistega Raha. See meelitaks ka inimesi, kellel on olemasolevad terviseseisundid, kes ei pruugi muul juhul kindlustushuvitist 12-kuulise huvitise maksmisest keelduda PEA-reegli tottu. Nende tingimustega makstavad huvitised avaldaksid survet koikide fondi liikmete kindlustusmaksetele, pohjustades monede liikmelisuse kaotamise, mis tooks kaasa kindlustusmaksete edasise tousu ja tagajarjel suuremaid kindlustusmakseid noudvatele liikmetele. Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah